Nieuwsbrief Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd nummer 1

Hoe organiseren we in de toekomst passende zorg en beveiliging op maat voor justitiële jongeren? Het programma Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming Justitiële Jeugd (VIV JJ) onderzoekt verschillende bouwstenen die voor, tijdens en na de detentie moeten voorkomen dat jongeren verder afglijden en een criminele carrière opbouwen. In deze eerste update staan we uitgebreid stil bij de verschillende onderdelen van het programma. Daarna houden we je maandelijks op de hoogte van de ontwikkelingen en resultaten van VIV JJ.