Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio's

Dit document beschrijft de verschillende activiteiten die de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) onderneemt voor versterking van de communicatie en informatievoorziening over stralingsbescherming en nucleaire veiligheid in de grensregio's.