Ploumen naar VS voor Wereldbank en She Decides

Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking brengt van donderdag 20 april tot en met maandag 24 april een bezoek aan New York en Washington DC. Belangrijke onderdelen van het bezoek zijn een ontmoeting met Secretaris-generaal van de Verenigde Naties (SGVN) António Guterres, de voorjaarsvergadering van de Wereldbank en een speech aan de George Washington Universiteit.

De reis van de minister begint in New York. Daar spreekt ze onder meer António Guterres die in december vorig jaar is aangetreden als SGVN. ‘Ons gesprek zal zich voornamelijk richten op de humanitaire crises die zich momenteel afspelen in Afrika en het Midden Oosten. Ik wil graag van hem horen welke ideeën hij heeft om de VN effectiever te maken, slagvaardiger te laten reageren op conflicten, hongersnood en vluchtelingenstromen', aldus de minister.

Wereldbank

Na New York volgt de voorjaarsveradering van de Wereldbank in Washington. Die buigt zich onder meer over het beschikbaar stellen van zogenaamde zachte leningen aan midden inkomenslanden. Op voorstel van onder andere Nederland komen Jordanië en Libanon sinds vorig jaar in aanmerking voor dit soort kredieten, omdat beide landen ook economisch gebukt gaan onder een enorme stroom vluchtelingen uit Syrië. Ploumen: ‘In de huidige situatie moeten we nieuwe stappen durven zetten om landen die vluchtelingen opvangen te steunen. Als donoren een humanitaire bijdrage leveren voor basisvoorzieningen voor vluchtelingen én hun gastgemeenschappen -denk aan bevordering van onderwijs en banen- kan dat zachte leningen genereren die drie- tot viermaal zo groot zijn. Die zijn essentieel om de druk op de samenleving daar te verlichten.'

She Decides

Ook She Decides -het internationale initiatief van de minister voor instandhouding van gezinsplanning voor miljoenen vrouwen in ontwikkelingslanden- staat hoog op de agenda in de Amerikaanse hoofdstad. Zo wordt met een aantal landen, ngo's en private instellingen overlegd over de verdere voortgang na de succesvolle conferentie onlangs in Brussel die ruim 180 miljoen euro opleverde. Op de laatste dag van haar bezoek zal minister Ploumen een toespraak houden aan de George Washington Universiteit waarin ze nader ingaat op haar initiatief: 'Het is erg belangrijk om naast gesprekken met vertegenwoordigers van landen en organisaties óók in gesprek te gaan met jonge mensen. Zij hebben de toekomst en meer dan eens inspirerende ideeën over die toekomst. Ik zie dan ook erg uit naar de discussie met hen en naar dit onderdeel van mijn reis in het bijzonder.’