Rapport Onbebouwde grondvoorraden van actoren op de markt voor nieuwbouwwoningen

In dit rapport beschrijft het Kadaster zowel de grondtransacties ten behoeve van recente nieuwbouw als de onbebouwde grondvoorraden van actoren die op de woningmarkt actief zijn.