Rapport Onderzoek mogelijkheden tot bevorderen participatiemodel