Aanpassingsbesluit Politieacademie ter info bij voorhang

Ontwerpbesluit voor de wijziging van diverse besluiten aan de Wet van 25 mei 2016 tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel.