Advies Algemene Rekenkamer


Advies van de Algemene Rekenkamer bij ontwerp-Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) in verband met de Wet tot wijziging van de Politiewet 2012. Deze wijziging houdt verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel.