Advies Politieacademie ontwerpbesluiten inbediing Politieacademie


Afschrift van de brief van de Politieacademie met een reactie op 3 ontwerpbesluiten in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel. Het gaat om het Besluit eisen sterkte en middelen, het Besluit beheer en het Besluit overig.