Documenten

Kamerbrief over ontwerpbesluiten in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel

Minister Blok (VenJ) stuurt het ontwerpbesluit voor de wijziging van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte
kasbeheerfunctie en enkele andere besluiten naar de Tweede Kamer. Het besluit houdt verband met de inbedding van de Politieacademie in het
nieuwe politiebestel. Hij informeert de Kamer daarbij over de procedure.

De Rijksoverheid. Voor Nederland