Afschrift brief met reactie WODC rapport Evaluatie van de wet biometrie in de vreemdelingenketen

Afschrift van de brief van staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) aan de Eerste Kamer. De brief bevat zijn reactie op het rapport 'Evaluatie van de wet biometrie in de vreemdelingenketen' van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).