Samenvatting Strategische Politie Evaluatie MH17

Het document geeft de belangrijkste conceptconclusies en -aanbevelingen van de interne politie evaluatie naar de afhandeling van MH-17.