TK Wijz amvbs beheer politie voorhang

Besluit tot wijziging van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie, het Besluit beheer politie, het Besluit financieel beheer politie en het Besluit verdeling sterkte en middelen politie. De wijzigingen houden verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel.