Verslag themabijeenkomst Veiligheid in het Vrijwilligerswerk

Verslag van een themabijeenkomst waarin met gemeenten en inhoudelijk experts is gesproken over veiligheidsbeleid voor vrijwilligers, de rol van betrokkenen bij de (gratis) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en eventuele alternatieven.