Wob besluit 18 april 2017

De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 18 april 2017 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten die verband houden met gedeclareerde uren en declaraties van de Onderzoekscommissie-Oosting I en II.