Zorggebruik in de huisartspraktijk

Impact van beleidsmaatregelen op het zorggebruik van oudere patiënten.