Besluit op Wob-verzoek over begeleiding studenten Caribisch Nederland

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 19 april 2017 een besluit genomen op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om informatie over de aanbesteding voor de uitvoering van de begeleiding aan studerenden in Caribisch Nederland in het onderwijsjaar 2016-2017.