Besluit Wob-verzoek over plannen tot aanleg van de Zonneweide aan de Trekweg te Almere

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 5 april 2017 een besluit genomen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.Het betreft een besluit naar aanleiding van een verzoek om informatie over plannen en andere documenten met betrekking tot aanleg van de Zonneweide aan de Trekweg te Almere.