Eindrapportage campagne-effectonderzoek Energie besparen doe je nu (flight 3)

Dit is de eindrapportage van flight 3 van het campagne-effectonderzoek naar de campagne 'Energie besparen doe je nu'. Flight 3 van de campagne liep van week 7 tot en met week 11 2017 op tv, radio, online display en social media, onder andere Facebook.

De campagne richt zich op het verlagen van barrières en verhogen van de urgentie van het nemen van energiebesparende maatregelen. Daarnaast speelt de campagne in op de kansen die er zijn voor het nemen van maatregelen: een subsidie of de verbouwing van een woning. De campagne krijgt vorm door middel van een koepelcampagne, waarin 'Energie besparen doe je nu' wordt uitgedragen.

Dit onderzoek is in opdracht van de ministeries van Algemene Zaken (AZ) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uitgevoerd door KantarPublic (voorheen TNS NIPO).