Jaarverslag Rechtspraak 2016

Het jaarverslag beschrijft de ontwikkelingen in de rechtspraak in het jaar 2016. Naast de rechtspraak was er veel aandacht voor het moderniseringsprogramma en digitaliseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie. Dit programma maakt het mogelijk om digitaal te procederen. Andere ontwikkelingen zijn de professionele standaarden voor rechtspraak en de maatschappelijk effectieve rechtspraak.