MerkbaarheidsScan Maatwerktraject Logistiek (MAR-L)

In dit onderzoek is voor deze elf knelpunten aan de hand van de ontwikkelde Handreiking MerkbaarheidsScan geëvalueerd of het beleidsprogramma van de Maatwerkaanpak regeldruk logistieke sector het gewenste effect heeft gehad op de doelgroep. De MerkbaarheidsScan is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken in 2016 ontwikkeld als handreiking voor een kwalitatieve evaluatiemethodiek om het effect van een beleidsprogramma zoals de maatwerkaanpak te meten.