Voorlichtingsraad Jaarprogramma 2017

Dit jaarprogramma beschrijft de zeven prioriteiten van de Voorlichtingsraad (VoRa) in 2017:

  1. Advisering nieuw kabinet;
  2. Netwerkcommunicatie;
  3. Onbehagen / moeilijk bereikbare groepen;
  4. Advies transparantie;
  5. Toepassen gedragskennis;
  6. Online: rijksbreed beleid en intensivering inzet;
  7. Informatie op maat.

De VoRa is een ambtelijke adviesraad op het gebied van overheidscommunicatie. De raad levert gevraagd en ongevraagd advies aan de minister-president en de ministerraad over het communicatiebeleid van de Rijksoverheid