Aanbieding kabinetsappreciatie AIV-advies 'Brexit means Brexit'

Minister Koenders (BZ) stuurt de Tweede Kamer de reactie van het kabinet op het advies 'Brexit means Brexit' van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).