Aanbiedingsbrief jaarverslag 2016 Inspectie SZW

Minister Asscher (SZW) biedt de Tweede Kamer, mede namens staatssecretaris Klijnsma (SZW), het jaarverslag 2016 van de Inspectie SZW aan.

In dit jaarverslag rapporteert de Inspectie SZW over de resultaten van haar toezicht, bevindingen en interventies in 2016. Het verslag signaleert trends en geeft resultaten van de werkprogramma’s weer op de gebieden eerlijk, veilig en gezond werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

Een vergelijkbare brief is aan de Eerste Kamer aangeboden.