Aanbiedingsbrief Nationaal Energie-Efficiëntie Actieplan en jaarverslag 2017 Europese richtlijn energie-efficiëntie

Minister Kamp (EZ) biedt de vierde Nationaal Energie-Efficiëntie Actieplan (NEEAP4) en jaarverslag 2017 Europese richtlijn energie-efficiëntie (EED) aan de Tweede Kamer.