Advies Wetsvoorstel verbod winstuitkering door zorg verzekeraars

Dit rapport bevat de uitkomsten van de analyse van het wetsvoorstel die de NZa op verzoek van de staatssecretaris van VWS op dit wetsvoorstel heeft uitgevoerd.