Afschrift brief over migratiezaken in Europees verband

Afschrift van de brief van staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) aan de Tweede Kamer over migratiezaken in Europees verband