Beantwoording vragen over intrekken afgeleide asielvergunning

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) beantwoordt vragen van de fractie van GroenLinks van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad van de Eerste Kamer. De fractie had vragen gesteld over intrekkingen van afgeleide asielvergunningen.