Kamerbrief over handhavingsrapportage Schiphol 2016-2

Staatssecretaris Dijksma (IenM) stuurt het halfjaarlijkse verslag van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de veiligheids- en milieuaspecten voor Schiphol. Het gaat om de periode 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2016. De rapportage zit als bijlage bij de brief.