Kamerbrief inzake motie Voortman over het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)

Brief van minister Asscher (SZW) waarin hij de Tweede Kamer nader informeert over het permanente evaluatieproces van het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en de overwegingen daarachter en hoe de vragen binnen KNM en de selectie van die vragen zich verhoudt tot de leerdoelen.