Handhavingsrapportage Schiphol 2016-2

Het verslag betreft de veiligheids- en milieuaspecten van het luchthavenluchtverkeer uit de  Wet Luchtvaart en het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB). Het gaat hierbij om de bevindingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de naleving van normen en regels door Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVN). Het gaat om de periode 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2016.