Advies Raad van State wetsvoorstel tot aanpassing van strafverderlijke procedures

Advies van de Raad van State bij het conceptwetsvoorstel tot aanpassing van enkele bijzondere procedures van strafvorderlijke
aard.