Memorie van toelichting bij wetsvoorstel tot wijziging Wetboek van Strafvordering en Wet op de economische delicten

Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten. Het betreft de aanpassing van enkele bepalingen over de uitvoering van bijzondere opsporingsbevoegdheden en bijzondere strafvorderlijke procedures.