Wetsvoorstel_aanpassing bepalingen Sv zoals voorgelegd aan Raad van State

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten. Het betreft de aanpassing van enkele bepalingen over de uitvoering van bijzondere opsporingsbevoegdheden en bijzondere strafvorderlijke procedures. Dit is het exemplaar voor de Raad van State.