Wetsvoorstel_aanpassing bijzondere procedures Strafvordering

 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten. Het betreft de aanpassing van enkele bepalingen over de uitvoering van bijzondere opsporingsbevoegdheden en bijzondere strafvorderlijke procedures.