Aanbieding memorie van antwoord bij wetsvoorstel vereenvoudiging samenwerkingsscholen

Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool).