Beantwoording Kamervragen over bericht dat NAM toch meepraat over het nieuw op te stellen schadeprotocol

Minister Kamp (EZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over het bericht dat de NAM toch meepraat over het nieuw op te stellen schadeprotocol.