Beantwoording Kamervragen over het schadeonderzoek Groningen Buitengebied

Antwoorden van Minister Kamp (EZ) op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over het schadeonderzoek Groningen Buitengebied.