Besluit Wob-verzoek over het continuïteitsvraagstuk van TSN Thuiszorg (2e deelbesluit)

De minister  van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 23 mei 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie over het continuïteitsvraagstuk van TSN Thuiszorg.