Convenant energiebesparing gebouwde omgeving

Convenant tussen overheid, installateurs en energiebedrijven om vanaf 2018 in de gebouwde omgeving 10 petajoule extra energie te besparen. Deze besparing staat gelijk aan het energieverbruik van ongeveer 150.000 huishoudens.