Kamerbrief over diverse onderwerpen scheepvaart

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van enkele onderwerpen op het gebied van de scheepvaart. Het rapport  'Privacy en AIS in de binnenvaart' zit als bijlage bij de brief.