Beantwoording feitelijke vragen over taskforce commercial cruise vessels (CCV's)

Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt de feitelijke vragen van de Commissie Infrastructuur en Milieu over de motie van het Kamerlid Van Helvert (CDA) en anderen. De motie ging over de taskforce commercial cruise vessels (CCV’s).