Ontwerpbesluit veiling commerciële niet-landelijke vergunningen

Ontwerpbesluit over de keuze voor het instrument veiling van vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep kavels B30, B32 en B33, de vaststelling van die vergunningen, en de vaststelling van de daaraan te koppelen vergunningen voor digitale radio-omroep.