Taskforce overvallen mbt aanbevelingen en rapport Actieprogramma Ketenaanpak Overvallen 2 0 Taskforce Overvallen 2017 2017

Afschrift van de brief van de gemeente Rotterdam aan minister Blok (VenJ) over het advies Taskforce Overvallen inzake de aanpak van overvallen zit als bijlage bij de brief