Kamerbrief over uitvoering motie Monasch en Van Vliet


Minister Blok (VenJ) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie Monasch PvdA) en Van Vliet (Van Vliet). De motie verzoekt het kabinet om asielzoekers die artikel 1 van de Grondwet en andere grondrechten niet onderschrijven, niet in de asielprocedure op te nemen.