Beantwoording Kamervragen over berichten over het blokkeren van verbetervoorstellen naar aanleiding van het dieselgateschandaal

Minister Schultz van Haegen (IenM) ebeantwoordt vragen van het Kamerlid Van Eijs (D66). Het Kamerlid had vragen gesteld over berichten dat Duitsland en andere lidstaten in Europa verbetervoorstellen naar aanleiding van het dieselgateschandaal blokkeren.