Koenders verwelkomt aanname VN-Veiligheidsraadresolutie 2356 over Noord-Korea

Nederland verwelkomt de unaniem aangenomen VN-Veiligheidsraadresolutie 2356, waarmee het sanctiepakket tegen Noord-Korea verder wordt uitgebreid. De resolutie is een reactie op de voortdurende raketlanceringen van Noord-Korea en de dreiging die deze activiteiten vormen voor de vrede en stabiliteit in de regio. Minister Koenders, in New York voor de verkiezing van Nederland in de VN-Veiligheidsraad, bestempelt de resolutie als ‘een duidelijk en eensgezind signaal van de internationale gemeenschap aan Noord-Korea dat het op zijn schreden dient terug te keren. De voortdurende raketlanceringen zijn onacceptabel.’ 

‘De herhaaldelijke en onaanvaardbare schendingen van internationale verplichtingen isoleren Noord-Korea verder en gaan ten koste van het welzijn van de eigen bevolking. Het Noord-Koreaanse regime moet stoppen met provocaties, dient de nucleaire en ballistische programma’s te beëindigen en moet terugkeren naar de onderhandelingstafel. Dit kan alleen gebeuren door gezamenlijke diplomatieke druk’, aldus minister Koenders. Nederland zal in EU-verband inzetten op spoedige omzetting van de robuuste sancties in EU-maatregelen.