Beantwoording Kamervragen over informele ministersbijeenkomst Cohesiebeleid

Staatssecretaris van Dam (EZ) biedt zijn reactie op de vragen van het schriftelijk overleg betreft de informele ministersbijeenkomst Cohesiebeleid.