Beantwoording vragen verplichting hypotheekrenteaftrek

Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurt, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, antwoorden op vragen over de verplichting tot gebruik van hypotheekrenteaftrek naar de Tweede Kamer.