Besluit op Wob-verzoek over Regeerakkoord 2012

Het ministerie van Financiën heeft op 7 juni 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het betreft een verzoek om documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de tabel op pagina 75 bij punt 110 (Versterking toezicht Belastingdienst) van het regeerakkoord van 2012 en documenten waarin is vastgelegd in hoeverre het in het regeerakkoord genoemde bedrag is uitgegeven en wat deze investering heeft opgeleverd.