Bijlage - Fiche 1 - Kamerbrief inzake Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen